Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen

Missie

Wij Willen onze klanten in de regio dagelijks laten genieten van betaalbare en heerlijke verse producten, gemaakt met liefde & passie voor ambacht. Wij bereiden onze producten met de meeste zorg, vakmanschap en de lekkerste ingrediëten. Puur en eerlijk, alleen de beste kwaliteit is goed genoeg. Onze specialiteit is kwaliteit. Dat is wat onze klant moet proeven!

Visie

We willen in meerdere opzichten een waardevol product maken. Waarde van het product zelf, maar ook de waarde die het met zich meebrengt.

Kwaliteit & Hygiene

Koenen, de Echte Bakker produceert volgens een aantal kernwoorden:

Duurzaamheid

Het produceren van producten met grondstoffen en ingrediënten welke op een verantwoorde manier zijn geteeld en geoogst. Het op een verantwoorde manier produceren van producten met machines welke op een dusdanige manier ontworpen zijn dat het energie verbruik lager is dan het gemiddelde energie verbruik van een betreffende machine.

Voedselveiligheid

Het ten allen tijde voldoen aan de wettelijke normen en eisen die gesteld worden aan een product en producent van levensmiddelen. Dit doormiddel van het onderhouden van een effectief kwaliteitssysteem. Bij afwijkingen wordt er een gedegen risico analyse uitgevoerd om iedere risico tot een minimum te beperken.

Klant eisen

Koenen, de Echte bakker heeft als doen ten allen tijde aan de eisen en vragen van de klant te voldoen. Middelen zullen beschikbaar gesteld worden om deze doelen te realiseren.

Kwaliteit beheersing

  • omschrijving van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
  • specificaties en etikettering aan de gestelde wetgeving voldoen
  • productkeuringen en vastlegging
  • controle van procesparameters
  • werken volgens: plan- doe- actie- controlepersoneelsbeleid is erop gericht dat het personeel vakkundig en goed opgeleid is

Wettelijkheid

Op de hoogte blijven van wijzigingen in wet en regelgeving, die voor ons van toepassing zijn.

Betrouwbaarheid

Uitleveringsbetrouwbaarheid
In geval van calamiteiten kan alleen de uitleveringsbetrouwbaarheid in gevaar komen als de calamiteit langer duurt dan 2 weken, dit omdat er met een voorraad product wordt gewerkt. Onder calamiteiten wordt verstaan:

  • stroomstoring/ uitval
  • vervuild of geen drinkwater
  • brand, natuurramp, nationale ramp of een terroristische aanslag
  • uitval van personeel door een virus